PANDEMIVACCINET GÖR MER SKADA ÄN NYTTA

  

Den undersökande journalisten Jane Burgemeister varnar för att massvaccineringen som ska ske nu i höst kan leda till det största brottet i mänsklighetens historia. Att "svininfluensapandemin" är skapad genom samarbete mellan skuggregeringar och läkemedelsföretag. Syftet med "pandemin" är att folk ska bli rädda och motiverade att vaccinera sig, att ta emot vaccin som innehåller sjukdomsframkallande ämnen, som kommer att framkalla sjukdom och död - en riktig pandemi. Läkemedelsbolagen tjänar stora pengar och världsbefolkningen reduceras likt spanska sjukan 1918-1919. 

Burgermeister har lämnat in brottsanmälan mot Baxter AB, Baxter International och Avir Green Hill Biotechnology AG för utveckling, tillverkning och spridning av det dödliga fågelinfluensviruset med humant influensavaccin och skickade sedan denna blandning till 16 laboratorier i fyra länder.  Sanningen uppdagades när man i Tjeckien injicerade vaccinet på vesslor vilka alla dog. Experter frågar sig hur detta kunde ske. Baxter har stenhårda säkerhetsrutiner för att förhindra att vaccin kontamineras. Läs mer om Burgermeisters brottsanmälan och turerna runt den på www.thefluecase.com och www.vaccinationsfaran.se

Sverige har köpt in 18 miljoner dosersvininfluensavaccin. Vi ska få två doser är det tänkt. Detta vaccin heter Pandemrix och levereras av Glaxo Smith Kline. I Pandemrix bipacksedel anges biverkningar som inflammation i hjärna och nerver som kan leda till kollaps, koma och död.   

Enligt professor Jan LiliemarkLäkemedelsverket kan det motsvarande svininfluensavaccinet Celvapan från Baxter ge känselbortfall och förlamningar. Kroppen börjar angripa sin egen vävnad. I värsta fall kan 900 svenskar bli förlamade, enligt en artikel i Aftonbladet 17 augusti 2009 som senare togs bort.   

Vi uppmanar er, kära medmänniskor, att själva läsa på om vacciner. Ställ er frågorna: Varför ska vi vaccinera oss när nu svininfluensan  har visat sig vara så mild? Hur allvarliga är biverkningarna? Varför två doser, när man annars bara får en spruta vid den vanliga influensan (som också är helt onödig)?  Varför denna propaganda att vi måste vaccinera oss? Svininfluensan är inte ett dugg farligare än en vanlig influensa och dödligheten har ju visat sig vara lägre. Och varför är det så viktigt att prångla ut otestade vacciner till en hel befolkning? 

IFRÅGASÄTT MYNDIGHETERNA  - det gäller våra liv och vår hälsa!

Källa: www.vaccinationsfaran.se 
E-post: [email protected]
Tel: 0768 - 12 08 72

Pandemivaccin