CHEMTRAILS ÖVER MALMÖ OCH DUMPNING AV DÖDA FÅGLAR I Å I SKÅNE

 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är någon timme senare, samma dag den 3 mars 2013. Linjerna efter chemtrailsprayningen har börjat sprida sig.
 
Chemtrails över Malmö 3 mars 2013.

Malmö 130303...är det sånt här vår regering vill att vi ska vänja oss vid att se?
Att vi ska acceptera att det är så vår himmel ser ut numera och att vi inte ska infrågasätta vad de håller
på med ovanför våra huvuden. I reklambraschen smygs det in chemtrails i bakgrunden vid modevisningar,
reklam för en produkt eller resa. Detta är skrämmande. Det är inget vi ska vara stolta över eller tycka att
det är vackert - detta är farligt för miljön och för oss levande, djur som människor. Dessa chemtrails består
av kemikalier och farliga sådana.
 
Nyligen hittades döda fåglar dumpade i en å här i Skåne, var de kom från är det ingen som vet. Än. Igår rapporterade de på radion att det var 18 stora svarta plastsäckar fyllda med döda kalkoner. Inser ni hur många fåglar det rör sig om? Vem gör så här om de inte är förgiftade av något? Och varför dumpa dem i vattnet i en å? För att sprida smitta? Vad är det som pågår?
 
Läs artikeln nedan:
 

Dumpade fågelkadaver i skånsk å

Av TT 29 MARS 12.02 (UPPDATERAD 17.33)

Arton sopsäckar med döda kalkoner har dumpats i Boserupsbäcken utanför Billesholm i nordvästra Skåne.

 
 

Privatpersoner larmade polisen på fredagsförmiddagen. Flera av fågelkadavren hade då trillat ur plastsäckarna.

Räddningspersonal, iförd skyddskläder, har sanerat bäcken och ska skicka fåglarna till ett företag i Malmö för destruktion.

Varifrån kadavren kommer är inte utrett. En polisanmälan upprättades om miljöbrott.

Boserupsbäcken var en av två bäckar som i höstas drabbades av akut syrebrist och fiskdöd då en reningsanläggning hos Findus i Bjuv slutade att fungera mitt under beredningen av ärtskörden.

 
I Helsingborgs Dagblad den 29 mars 2013 skrev Anette Rantala och Johannes Sundblad en artikel om detta:
 

Säckar med döda fåglar i Boserupsbäcken förbryllar räddningstjänsten, men de har inte legat i bäcken särskilt länge.

18 sopsäckar hittades på fredagsförmiddagen i Boserupsbäcken, i närheten av gården Charlottenborg utanför Billesholm. Säckarna innehöll ett okänt antal döda fjäderfän och fjädrar. Några av kadavren hade trillat ut och låg och flöt i bäcken.

Bäcken sanerades senare på dagen av räddningstjänsten, som tog det säkra före det osäkra och rustade sig i skyddskläder innan de plockade upp säckarna.

– Man kan fundera på varför någon gör så här. Det kan ju vara så att fåglarna bär på någon smitta och då vill vi inte riskera att den förs vidare, förklarar Ulf Ljungdahl, räddningsledare vid räddningstjänsten i Bjuv.

Säckarna med de döda fåglarna, som eventuellt kan vara kalkoner, fördes sedan till ett av kommunens områden. Där förvaras de i specialtankar för att ingenting ska riskera att rinna ut i dagvattensystemet.

– Vi har kontaktat ett saneringsföretag i Malmö som kommer att undersöka fåglarna. Men vi vet inte om det blir nu i helgen eller först på tisdag, säger Ulf Ljungdahl.

Räddningstjänsten tror inte att fåglarna legat i bäcken någon längre tid.

– De är rätt så fräscha, säger Ulf Ljungdahl.

Det var vid 10-tiden som en förbipasserande person gjorde fyndet och hörde av sig till polisen. En polispatrull skickades därefter till platsen för fotodokumentation och för att ta upp en polisanmälan. Händelsen rubriceras i nuläget som miljöbrott.

Men varför de döda fåglarna har dumpats i bäcken, och vem som gjort det, är fortfarande ett frågetecken.

Räddningstjänsten hade under långfredagen kontakt med markägaren Boserups gods som inte kände till något. Man försökte också nå Söderåsens miljöförbund för att informera dem om fyndet.

 

Kommentarer till artikeln: Man får hoppas att det finns fingeravtryck på påsarna. Du tror väl verkligen inte att polisen skulle kunna vara så smarta och kolla det? dom e inte så smarta så dom kollar det. snarare att dom förstör möjliga fingeravtryck, vet detta av erfarenhet..  Konstigt att säckarna inte "sjönk" och "försvann"!
Döda fjäderfän lämnar inga fingeravtryck!  Det hade dom kanske gjort om där varit djupt nog.

Svaret på varför någon gör detta är väl rätt simpel, pengar, pengar och igen pengar, att göra sig av med döda djur kostar företag pengar, så här så sparade dom pengar.

När det rör sig om så många döda fåglar, måste det ju vara någon som föder upp dylika för försäljning. Det kan väl knappast finnas så många sådana i närområdet. Jag tror ju inte att det rör sig om någon som bor 10 tals mil härifrån, utan det går säkert att finna syndaren i kommunen, eller möjligtvis grannkommunerna.

a det kan ju synas som mest logiskt, frågan är dock om polisen tänker så långt också eller om de lägger ner förundersökningen direkt i brist på bevis. Jag tror på det sista.

Jag tror mycket väl att polisen kan tänka så långt. Annars kan ju du tala om för dem hur de ska göra :-)

Jag tror mycket väl också att de flesta poliser kan det. Jag tror att generellt sett är de flesta av våra poliser mycket duktiga och engagerade men att de hindras att göra ett bra arbete dels på grund av onödig byråkrati och administrativt arbete samt en kultur som försämrar arbetet som verkar finnas inom kåren.

Jag kan inte tala om för dem hur dem ska göra sitt jobb, de kan det nog bättre redan. Däremot är jag engagerad politiskt och vill komma in i politiken som rör just rättsystemet, ett område jag tror vi behöver förbättra mycket och göra det enkalre för poliser att faktiskt arbeta som poliser och inget annat. För mig är polis någon som jobbar förebyggande och inte i efterhand.

Det skedde en liknande dumpning av fågel vid Hyllstofta, öster om Klippan. Det kan vara viktigt att se om samband finns mellan dess båda dumpningar.

 
Billesholm - Boserupsbäcken - Himmel - Kriminellt - Miljöbrott - Skåne - akut syrebrist - chemtrails, geoengineering, Aerosol - dumpade - döda fåglar - fiskdöd - kadaver - kemikalier - sanering - skyddskläder - slog larm - svarta plastsäckar - toxiner