SEX VIKTIGA FRÅGOR TILL RÖKARE

SEX VIKTIGA FRÅGOR


1. Hostar du många gånger per dag de flesta dagarna i veckan?


2. Hostar du upp slem eller sekret de flesta dagarna i veckan?


3. Blir du lättare andfådd än andra personer i din ålder?


4. Är du äldre än 45 år?


5. Röker du?


6. Har du rökt tidigare?


Om du svarar JA på tre eller fler av dessa frågor, be din doktor om ett enkelt lungfunktionstest (spirometri). Om KOL upptäcks i tid finns möjligheten att förhindra ytterligare lungskador. Ta tid och fundera på dina lungor. UPPTÄCK KOL I TID!

Upptäck KOL i tid!


Känner du till sjukdomen KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom)?
Om du har upplevt problem med andningen eller har ständig hosta,
kan du ha drabbats av KOL.
Denna lungsjukdom orsakar stort personligt lidande och är idag
en stor belastning för sjukvården.
Många personer lider av sjukdomen utan att veta om det.
Om du svarar på dessa frågor kan det hjälpa dig att upptäcka
om du har KOL.KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM - KOL
De tre bokstäverna i KOL står för Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
På ren svenska innebär det en sjukdom som inte går att bota och som begränsar lungornas funktion.

KOL är en allvarlig sjukdom men även om den inte går att bota går det att må bättre än du kanske tror. Genom att sluta röka kan du bromsa den snabba försämringen. Och med några målinriktade lisvstilsförändringar kan du förbättra orken och fortsätta vara aktiv.KOL skyndar långsamt
KOL är en lömsk sjukdom. Den smyger sig på, utvecklas sakta och det har ofta hunnit gå lång tid innan man får så svåra symtom att man söker läkarhjälp. I början märks symtomen nästan inte alls. I sina sena stadier kan sjukdomen ha stor inverkan på det dagliga livet.
Andfåddhet och dålig ork, även vid mindre ansträngning, är tidiga tecken på KOL. Luftvägsinfektioner som blir allt tätare är en annan signal. Så småningom märks även slemhosta och direkt andnöd vid ansträngning. Pip i bröstet kan förekomma.


Sjukdomen gör att man jämt är förkyld och att man undviker att gå i trappor, att bära tunga matkassar eller att motionera. Många är duktiga på att hitta egna förklaringar till varför kroppen börjar bete sig annorlunda. Man är otränad, man har otur och blir ständigt smittad av förkylningar och så börjar man ju bli lite äldre.


De första symtomen förväxlas gärna med vanliga infektioner eller med astma. Det är fullt möjligt att ha både KOL och astma.


Det kan också hända att anklar eller andra delar av kroppen svullnar eftersom det samlas vätska. Tankspriddhet eller att man känner sig vimsig är inte ovanligt. Det beror på att syresättningen av blodet blir sämre.Bittes ord:

KOL är ingenting du vill ha. Tro mig, jag vet! Det är en sjukdom som är grymmare än cancer, mycket elakare och du kvävs till slut till döds. Jag har sett den äta upp en person som jag älskade, någon som stod mig så nära man kan komma. Det jag såg vill ingen se eller uppleva, aldrig. Det hemska går knappt att beskriva...